Opći uvjeti poslovanja

UVOD I PREDMET

Ovi Opći uvjeti predstavljaju uvjete poslovanja Iznajmljivača, Renfox apartmani (u nastavku: Rentfox ili Iznajmljivač),  za pružanje usluge smještaja u Rentfox apartmanima, u Crikvenici, Podšupera 32 (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti).

Predmet ovih Općih uvjeta je uređenje međusobnih odnosa između Iznajmljivača s jedne, te korisnika smještaja (u nastavku: Gost) s druge strane, prilikom izvršenja rezervacije smještaja u ponudi Rentfox.

Iznajmljivač pruža smještajne usluge sukladno Općim uvjetima poslovanja, a prema potvrdi i specifikaciji svake pojedine rezervacije.

Na sve međusobne odnose između Iznajmljivača i Gosta, koji nisu posebno uređeni Općim uvjetima i Ugovorom, primjenjivat će se odgovarajući propisi Republike Hrvatske.

 

PRIHVAĆANJE OPĆIH UVJETA

Gost potvrdom rezervacije i uplatom akontacije potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima, koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća.

Sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima predstavlja pravnu obavezu kako za Gosta, tako i za Iznajmljivača.

 

ZAHTJEV ZA REZERVACIJU

Upiti i rezervacije smještaja primaju se u elektroničkom obliku, putem web stranice rentfox.eu, putem e-mail adrese: info@rentfox.eu, telefonskim putem na broj: +385916008880, ili osobno.

 • Po izvršenom upitu Gosta za rezervaciju smještaja putem e-maila, telefonskim putem ili osobno, Rentfox izrađuje Ponudu za smještaj u Renfox apartmanima, u dogovorenom terminu.

Ponuda sadrži oznaku apartmana koji se iznajmljuje, točan termin najma apartmana, broj gostiju, ukupnu cijenu smještaja, iznos akontacije za uplatu (trošak slanja novca snosi uplatitelj), rokove plaćanja te potrebne podatke za uplatu.

 • Nakon slanja Zahtjeva za rezervaciju putem web stranice rentfox.eu, Gost će putem web stranice i e-maila zaprimiti potvrdu da je Zahtjev za rezervaciju zaprimljen.

Potvrda primitka Zahtjeva za rezervaciju sadrži oznaku apartmana koji se iznajmljuje, točan termin najma apartmana, broj gostiju , ukupnu cijenu smještaja, iznos akontacije za uplatu (trošak slanja novca snosi uplatitelj), rokove plaćanja te potrebne podatke za uplatu.

 

POTVRDA REZERVACIJE I NAČIN UPLATE

Kako bi rezervacija bila konačno potvrđena, potrebno je u roku od 24 sata:

 • izvršiti uplatu akontacije, prema potvrdi i specifikaciji svake pojedine rezervacije
 • potvrdu o uplati proslijediti Iznajmljivaču na: info@rentfox.eu

Ukoliko se u navedenom roku ne izvrši uplata i/ili ne dostavi Potvrda o uplati na navedenu e-mail adresu, rezervacija se smatra automatski otkazanom te Iznajmljivač ima pravo taj smještaj ponuditi i iznajmiti drugom Gostu.

Ostatak iznosa, prema potvrdi i specifikaciji svake pojedine rezervacije, uplaćuje se prije dolaska ili po samom dolasku u apartman, u dogovoru s iznajmljivačem.

U slučaju da Gost ne uplati ostatak iznosa rezervacije u dogovorenom roku, Iznajmljivač zadržava pravo otkazati rezervaciju.

 

PODACI ZA UPLATU

Naziv primatelja: Sonjica Lisac

Adresa: Ulica Mahatme Gandhia 3, 10000 Zagreb, Hrvatska

Opis plaćanja – Rezervacija [ID rezervacije]

1. Gosti koji plaćanja vrše iz Republike Hrvatske (Internet bankarstvom, općom uplatnicom) uplate vrše u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB d.d. na dan uplate, na račun Iznajmljivača, otvoren kod:
Raiffeisenbank d.d. Zagreb, HR – 10 000
IBAN: HR 1024840083236740401

2. Gosti koji plaćanja vrše iz inozemstva, uplate vrše bankovnim transferom, na devizni račun Iznajmljivača, otvoren kod:
Raiffeisenbank d.d, Zagreb HR – 10 000
IBAN: HR 2324840083292726918
BIC/ SWIFT: RZBHHR2X

Molimo unesite opciju OUR za bankarsku naknadu. (Troškove banke pošiljatelja i banke primatelja snosi Gost u cijelosti.)

 

CIJENA SMJEŠTAJA

Cijene usluga objavljene su uz svaku smještajnu jedinicu. Cijene su objavljene u EUR-ima. Iznajmljivač zadržava pravo promjene objavljenih cijena. Navedene cijene se odnose na boravak duži od 4 noćenja. U slučaju boravka kraćeg od 4 noćenja, Iznajmljivač ima pravo uvećati cijenu smještaja.

Važeća cijena usluge konkretnog smještaja navedena je na Ponudi dobivenoj od Iznajmljivača putem e-maila ili na Potvrdi primitka Zahtjeva za rezervaciju dobivenoj prilikom rezervacije putem web stranice rentfox.eu.

Gostu koji je uplatio akontaciju ili cjelokupan iznos za određenu rezervaciju, Iznajmljivač jamči cijenu smještaja, navedenu u Ponudi/Potvrdi rezervacije temeljem koje je izvršio uplatu.

 

OBVEZE GOSTA

Gost je dužan apartman očistiti prije odlaska. Završno čišćenje koje je Gost dužan napraviti podrazumijeva pranje i slaganje posuđa, uklanjanje smeća i metenje svih prostorija tako da se objekt Iznajmljivaču vrati uredan. U pravilu, Iznajmljivač ne pruža WC papir.

Gost je, između ostalog, dužan:

 • posjedovati valjane putne isprave
 • dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije
 • pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima, te surađivati s Iznajmljivačem u dobroj namjeri
 • uplatiti akontaciju u roku od 24 sata od rezervacije, a ostatak iznosa, prema potvrdi i specifikaciji svake pojedine rezervacije, prije dolaska ili najkasnije po samom dolasku u apartman, sukladno dogovoru s Iznajmljivačem. Cijena u EUR-ima će biti pretvorena u hrvatske kune sukladno srednjem tečaju Hrvatske Narodne Banke na dan plaćanja
 • na licu mjesta, u cijelosti nadoknaditi svaku štetu načinjenu Iznajmljivaču ili drugim osobama
 • prijaviti odmah prilikom slanja upita za smještaj ukoliko planira dolazak sa više osoba nego je navedeni kapacitet smještaja, iako se radi o malodobnoj djeci. Mogućnost boravka s većim brojem osoba ovisi isključivo o dobroj volji Iznajmljivača, što ne isključuje mogućnost naplate nadoplate za dodatne osobe. Ne postoji pravilo prema kojem malodobna djeca mogu besplatno i bez najave boraviti u smještaju.

 

OSTALE ODREDBE

 • rezervirani smještaj je na raspolaganju Gostu poslije 14 sati i mora biti napušten do 10 sati na dan odlaska
 • privatni parking je osiguran u sklopu objekta za jedno motorno vozilo po smještajnoj jedinici.
 • ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno prilikom rezervacije smještaja, Iznajmljivač ima pravo uskratiti uslugu nenajavljenim Gostima ili prihvatiti sve Goste uz nadoplatu nenajavljenih Gosta na licu mjesta
 • Gost za vrijeme trajanja boravka dobiva potrebne ključeve te je s istima dužan postupati s najvećom pažnjom. Ako izgubi ključ, Gost je odgovoran za sve nastale troškove
 • dolazak i boravak maloljetnika dopušten je samo u pratnji odrasle osobe
 • grupe mladih nisu dozvoljene
 • Iznajmljivač zadržava pravo uskratiti rezerviranu uslugu Gostu u slučaju da Gost dovede u smještaj kućnog ljubimca bez najave ili prethodnog dogovora i suglasnosti Iznajmljivača
 • na dan odlaska, Gost je dužan dozvoliti Iznajmljivaču pregled stanja unajmljenog smještaja, te isti predati u stanju kakvom ga je zatekao na dan dolaska
 • izmjena posteljine i ručnika jednom tjedno (prilikom dolaska)
 • korištenje Interneta je omogućeno putem bežične mreže. Mreža je dobrovoljan, besplatan servis za Gosta. Iznajmljivač ne garantira dostupnost niti sigurnost mreže, niti bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu štetu. Korisničko ime i lozinku može koristiti samo Gost za vrijeme trajanja boravka i oni moraju ostati tajni
 • pušenje u prostorijama apartmana je zabranjeno
 • Iznajmljivač zadržava pravo uskratiti rezerviranu uslugu Gostu u slučaju nepridržavanja pravila kućnog reda, sadržanih u ovim Općim uvjetima, unatoč prethodnim upozorenjima

 

KUĆNI RED

 • Gosti su dužni smještajne jedinice koristiti pažnjom dobrog gospodara, pazeći da druge Goste i Iznajmljivača ne ometaju u mirnom korištenju njihovih smještajnih jedinica
 • Korisnici smještajnih jedinica dužni su održavati čistoću prostorija koje koriste
 • Nije dozvoljeno u zahodske školjke, umivaonike, sudopere i slično bacati otpatke, higijenske maske za lice, vlažne maramice, kuhinjske papirnate ručnike, higijenske uloške niti ostale predmete koji bi mogli uzrokovati začepljenje odvodnih cijevi
 • Nije dozvoljeno u slučaju izbivanja iz stana ili poslovne prostorije ostavljati uključene električne i plinske uređaje ili otvorene slavine.
 • Nije dozvoljeno vikom, glasnom uporabom uređaja za reprodukciju slike i zvuka (TV, radio i sl.), ili drugim sličnim postupcima narušavati mir u smještajnim jedinicama, posebno u razdoblju za popodnevni odmor od ­­­­15,00 do 18,00 sati te večernji odmor od 22,00 do 08,00 sati
 • kućni ljubimci se ne smiju ostavljati bez nadzora u apartmanu. Zabranjeno je kretanje kućnih ljubimaca na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi
 • Posjednici kućnih ljubimaca dužni su odmah počistiti prljavštinu koju nanesu njihove životinje u smještajnim jedinicama ili zajedničkim dijelovima objekta
 • U zajedničkim djelovima objekta, posebice na stubištima nije dozvoljeno držanje predmeta koji ometaju prolaz te mogu prouzročiti nezgode, zaraze ili ispuštaju neugodne mirise, kao ni predmete koji predstavljaju opasnost od nastajanja i širenja požara
 • Osobama koje nisu prijavljeni Gosti nije dopušten boravak u apartmanima bez odobrenja vlasnika
 • Gost je dužan odnositi se s pažnjom prema namještaju, predmetima i/ili uređajima u smještajnoj jedinici. Gost je dužan nadoknaditi svaku štetu koju je napravio u stanu.
 • Gosti su dužni promptno, telefonski ili osobno, Iznajmljivaču prijaviti svako oštećenje i/ili uništenje namještaja, predmeta i/ili uređaja u apartmanu
 • U slučaju duljeg izbivanja iz apartmana, Gost je dužan isključiti klima uređaj, ugasiti sva svjetla i zatvoriti vanjske prozore, vrata i tende kako bi se izbjeglo udaranje i štete u slučaju jakog vjetra

U slučajevima nepoštivanja Općih uvjeta i odredbi Kućnog reda sadržanih u istima, Gost sam snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu.

Potvrdom rezervacije Gost se obavezuje da će, ukoliko on ili druge osobe koje su s njim na odmoru, uzrokuju bilo kakvu štetu Iznajmljivaču, smještajnim jedinicama, drugim Gostima ili njihovim stvarima i/ili trećim osobama, na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

 

PROMJENE I OTKAZ REZERVACIJE

Svaku promjenu ili otkaz rezervacije Gost je dužan uputiti Iznajmljivaču pisanim putem (e-mail) kako bi Iznajmljivač bio u mogućnosti obraditi zahtjev. Promjena ili otkaz rezervacije telefonskim putem nisu mogući. U slučaju otkaza od potvrđene rezervacije, Iznajmljivač zadržava pravo daljnjeg iznajmljivanja tog smještaja, a datum primitka pisanog otkaza je temelj za obračun troškova.

Povrat iznosa akontacije moguć je samo za otkaz rezervacije izvršen do 30 dana prije ugovorenog termina dolaska u smještajnu jedinicu.

U slučaju da Gost otkaže potvrđenu rezervaciju manje od 30 dana prije ugovorenog termina dolaska u smještajnu jedinicu, Iznajmljivač zadržava akontaciju.

Za rezervirane, a neiskorištene dane boravka u apartmanu, povrat sredstava nije moguć.

Ukoliko Gost u rezervirani smještaj ne dođe do ponoći na dan dogovorenog dolaska, bez da je obavijestio Iznajmljivača o zakašnjelom dolasku i uplatio cjelokupan iznos smještaja za određenu rezervaciju, rezervacija se smatra otkazanom, Iznajmljivač zadržava uplaćenu akontaciju i ima pravo daljnjeg iznajmljivanja tog smještaja.

 

PRAVO IZNAJMLJIVAČA NA PROMJENE I OTKAZ REZERVACIJE

Iznajmljivač ne odgovara za okolnosti koje su izvan njegove kontrole kao što su ratovi, terorizam, pobune i nemiri, štrajkovi, prirodne katastrofe i elementarne nepogode, epidemije, zabrane, restrikcije od strane lokalne uprave, teža bolest itd.

Iznajmljivač zadržava pravo promjene i otkaza rezervacije u slučaju nastupa izvanrednih okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.

 

PRTLJAGA

Gost je dužan voditi brigu o svojim stvarima unesenim u smještaj. Gost sam snosi odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih bez njegovog nadzora. Iznajmljivač ne odgovara za oštećenu, ukradenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu. Izgubljenu prtljagu ili krađu Gost je dužan prijaviti Iznajmljivaču i nadležnoj policijskoj postaji.

 

RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Gost je dužan surađivati s Iznajmljivačem u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Gost koji napusti objekt i samoinicijativno pronađe drugi smještaj zbog nezadovoljstva zatečenim stanjem rezerviranog smještaja, bez da je Iznajmljivaču pružio mogućnost da otkloni uzrok njegovog nezadovoljstva, nema pravo zahtijevati povrat novca kao ni uputiti tužbu za nadoknadu štete.

Iznajmljivač se ne može smatrati odgovornim za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo Gosta, a ne tiču se direktno kvalitete rezervirane smještajne jedinice (npr. loše vrijeme, loše uređene plaže, prevelike gužve, krađa ili oštećenje imovine i sl.).

 

OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Gost daje svoje osobne podatke Iznajmljivaču dobrovoljno. Iznajmljivač, kao voditelj obrade osobnih podataka, štiti privatnost Gosta te se obvezuje na zaštitu prikupljenih osobnih podataka Gostiju, sukladno Općim uvjetima. Prikupljanje i čuvanje podataka izvodi se u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (dalje: Uredba), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalih propisa koji uređuju predmetno područje, a imaju primjenu u Republici Hrvatskoj.

Iznajmljivač kao voditelj obrade podataka obrađuje samo one osobne podatke koji su nužni u svrhu realizacije tražene usluge, ispunjenja obveza iz Općih uvjeta, radi ispunjenja pravnih obveza Izvršitelja koji proizlaze iz prisilnih pravnih propisa, za potrebe legitimnih interesa Iznajmljivača koji su jači od interesa Gosta kao ispitanika, kao i ključnih interesa Gosta kao ispitanika. Iznajmljivač je ovlašten prikupljene podatke dostaviti trećim osobama za potrebe izvršenja obveza iz tražene usluge i zakonskih obveza. Osobne podatke Iznajmljivač obrađuje pošteno, zakonito i transparentno te brine o njihovoj točnosti, potpunosti, ažurnosti i sigurnosti.

Gost izjavljuje da je upoznat s opsegom i svrhom obrade osobnih podataka, te prihvaćanjem ovih Općih uvjeta daje izričitu suglasnost i privolu da Iznajmljivač kao voditelj obrade podataka prikuplja, obrađuje, koristi i analizira podatke koji se odnose Goste, uključujući i njihove osobne podatke, u gore opisane svrhe.

Iznajmljivač će podatke vezane za ugovorenu uslugu smještaja čuvati za vrijeme trajanja i nakon prestanka usluge smještaja, sve dok postoji obveza odnosno opravdani interes Iznajmljivača na čuvanje dokumentacije (npr. računovodstvene).

 

ZAVRŠNE ODREDBE

U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, trajanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uvjeta poslovanja, Gost i Iznajmljivač se obavezuju pokušati spor riješiti mirnim i sporazumnim putem. U suprotnom, za rješavanje sporova biti će nadležan stvarno i mjesno nadležni sud u Crikvenici, pri čemu je mjerodavno pravo Hrvatsko pravo.

U slučaju da jedna ili više odredbi ovih Općih uvjeta bude utvrđena ništetnom, nezakonitom ili neprovedivom, to neće utjecati na valjanost, zakonitost ili provedivost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta, koje će u cijelosti ostati na snazi i u punoj primjeni.

Ako bi bilo koja odredba ovih Općih uvjeta bila proglašena ništetnom, takvu ništetnu odredbu će se odmah zamijeniti novom odredbom koja će biti valjanog oblika i sadržaja i koja će na pravno valjani način nastojati postići, u mjeri u kojoj je to moguće, svrhu i namjeru ništetne odredbe.

Opći uvjeti poslovanja dostupni su u smještajnim jedinicama te su objavljeni i na web stranici Iznajmljivača.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 21.03.2022.